Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Vermogende vreemdelingen: toelating versoepeld!

Het toelatingsbeleid voor vermogende vreemdelingen om zich te vestigen in Nederland is verruimd met ingang van 1 juni 2014. Tot 1 juni dienden vermogende vreemdelingen direct in een Nederlands bedrijf te investeren. Nu wordt het ook mogelijk dat zij indirect, via een participatiefonds, een zogenoemd seedfonds, of een samenwerkingsverband van investeerders, hun investering in Nederland doen. Een rechtstreekse investering in een Nederlands bedrijf is daardoor niet meer noodzakelijk. Bij een investering in een seedfonds of een participatiefonds dat is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen wordt de toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie door de IND aangenomen. De RVO voert in dat geval geen beoordeling meer uit of de investering van toegevoegde waarde is voor de Nederlandse economie.

Een andere versoepeling van het beleid is dat de vermogende vreemdelingen vanaf 1 juni 2014 maximaal acht maanden buiten Nederland mag verblijven zonder dat de  verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Dit was 6 maanden.