Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Visumvrijstelling voor Albanië en Bosnië-Hercegovina

Onderdanen van Albanië en Bosnië-Hercegovina hebben vanaf half december 2010 geen Schengenvisum meer nodig om te reizen naar en door het Schengengebied. De Raad van Ministers van de EU heeft daartoe besloten.
 

Source: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/117555.pdf