Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Visumvrijstelling voor Albanië en Bosnië-Hercegovina

Onderdanen van Albanië en Bosnië-Hercegovina hebben vanaf half december 2010 geen Schengenvisum meer nodig om te reizen naar en door het Schengengebied. De Raad van Ministers van de EU heeft daartoe besloten.
 

Source: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/jha/117555.pdf