Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Vrij verkeer van diensten: belangrijk arrest HvJEU

Het Hof van Justitie EU heeft op 11 september 2014 (C-91/13) een belangrijke uitspraak gedaan die ziet op grensoverschrijdende dienstverlening binnen de Europese Unie die bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die onderdaan zijn van een land dat geen lid is van de EU. In dit geval ging het om een in Duitsland gevestigde onderneming die zijn werknemers van Turkse afkomst ter beschikking had gesteld aan een in Nederland gevestigde onderneming, zonder dat Nederland (UWV Werkbedrijf) daarvoor een tewerkstellingsvergunning had afgegeven. Nederland stelde in deze gevallen de eis van een tewerkstellingsvergunning. Het ministerie van SZW (Inspectie SZW) had in deze zaak een Wav-boete opgelegd (Wet arbeid vreemdelingen boete) aan alle partijen in de keten van werkgevers, omdat een TWV ontbrak. Het Hof heeft in dit arrest geoordeeld dat Nederland geen tewerkstellingsvergunning als voorwaarde kan stellen. Volgens het Hof vormt het vooraf verkrijgen van een TWV een belemmering voor het verrichten van diensten binnen de EU. Een notificatieprocedure is volgens het Hof voldoende. Deze uitspraak betekent dat Inspectie SZW in deze gevallen geen Wav-boete meer kan opleggen.