Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wav-boete: uitspraak Raad van State

Een Wav-boete is opgelegd door de Arbeidsinspectie voor illegale tewerkstelling van vreemdelingen, die arbeid verrichtten die bestond uit het plaatsen van kippen vanuit kratten in kooien. De onderneming waar de vreemdelingen waren aangetroffen, stelt dat haar geen verwijt kan worden gemaakt voor overtreding van de Wav. De onderneming had mondeling afgesproken met het bedrijf dat de vreemdelingen had aangeleverd, dat slechts personen zouden worden ingezet die gerechtigd waren om te werken. De Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 6 oktober 2010 (201002926/1) dat de mondelinge afspraak onvoldoende grond is voor het oordeel dat de Wav-overtreding niet valt te verwijten. De Wav-boete is terecht opgelegd.