Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Zelfstandig ondernemer vrijgesteld van ONA examenonderdeel

De regels voor het inburgeringsexamen zijn versoepeld voor vreemdelingen met een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer. Deze groep vreemdelingen is vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Redengevend voor deze versoepeling is dat de vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer is verleend, reeds door RVO is beoordeeld op actief ondernemerschap. Deze versoepeling werkt terug vanaf 13 maart 2020. De vrijstelling voor het ONA examenonderdeel moet bij DUO worden aangevraagd.

Eerder was deze vrijstelling van het ONA-examen al geregeld voor vreemdelingen die arbeid in loondienst verrichten. Zij moeten aantonen ten tijde van de aanvraag van de ONA-vrijstelling tenminste 6 maanden minimaal 48 uur per maand werkzaamheden te hebben verricht.