Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wet arbeid vreemdelingen aangescherpt

Het kabinet wil de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) op een aantal punten aanscherpen.

Op dit moment zijn vreemdelingen die drie jaar met een voor arbeid geldige verblijfsvergunning hebben gewerkt vrij op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil deze termijn verlengen naar vijf jaar. Ook is het voornemen om bij een verlenging van een reguliere tewerkstellingsvergunning opnieuw te toetsen aan prioriteitsgenietend aanbod (arbeidsmarkttoets).

Bron: TK 2010-2011, 32144, nr. 5.