Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Een MVV is een visum voor een verblijf van langer dan drie maanden in Nederland.

MVV

Vreemdelingen die zich hier willen vestigen, dienen Nederland in te reizen met een MVV in hun paspoort. Wie niet over een geldige MVV beschikt, ontvangt geen Een snelle MVV procedure
valt of staat met een
volledige aanvraag.
verblijfsvergunning.

Uitgezonderd van het MVV-vereiste zijn onderdanen van Amerika, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Verder zijn uiteraard de lidstaten van de EU uitgezonderd, alsmede Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. 

Toelating en verblijf (TEV)

Voor MVV-plichtige vreemdelingen bestaat de Toelating en Verblijf (TEV) procedure. Dit betekent dat met één aanvraag zowel een MVV als verblijfsvergunning wordt aangevraagd. Na afgifte van de MVV wordt ambtshalve bij inreis in Nederland een verblijfsvergunning verleend.

Een aparte aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland hoeft niet meer te worden ingediend. De referent in Nederland kan de aanvraag voor de MVV en verblijfsvergunning voor de vreemdeling in Nederland indienen.

Een MVV wordt aangevraagd voor het doel waarvoor de vreemdeling in Nederland wil verblijven.

Direct contact

Nieuws en events

Nederlandse expat: soepeler beleid

27 februari 2017 Een Nederlandse expat die terugkeert naar Nederland met gezinsleden die een MVV en/of verblijfsvergunning nodig hebben, loopt vaak tegen de...

Geen consulaire zaken meer op Nederlandse ambassade in Brasilia en Rio de Janeiro

10 juni 2016 Vanaf 1 oktober 2016 kunnen vreemdelingen zich in Brazilië enkel wenden tot het Nederlandse Consulaat-Generaal in Sao Paulo voor consulaire...

Kosten basisexamen inburgering in het buitenland omlaag

17 december 2015 De kosten voor basisexamen inburgering in het buitenland wordt verlaagd van € 350 naar € 150 euro. Ook wordt het zelfstudiepakket voor het...

Nieuws en events