Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Arbeidsmarkt toegankelijk voor KMR woonachtig in Duitsland en België

Vreemdelingen die in Duitsland en België wonen en willen blijven wonen, kunnen binnenkort toch als kennismigrant in Nederland werken. Voorheen was dit niet mogelijk omdat inschrijving in Nederland een vereiste was voor afgifte van een verblijfsvergunning als kennismigrant. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt hiermee tegemoet aan de wens van een aantal grensprovincies. De kennismigrant die ouder is dan 30 jaar moet minimaal een bruto jaarloon van € 50.183 verdienen en € 36.801 indien hij jonger is dan 30 jaar. Deze wijziging zal in 2011 plaatsvinden.