Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Boetevoornemen ontvangen en de zienswijze

Wanneer de Inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) een overtreding heeft geconstateerd, brengt de Inspectie SZW een boeterapport uit. Dit rapport wordt verzonden aan de betrokken werkgevers en aan het Ministerie van SZW. Namens de Minister wordt vervolgens besloten of er wel of geen boete wordt opgelegd.

Wanneer de Inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) een overtreding heeft geconstateerd, brengt de Inspectie SZW een boeterapport uit. Dit rapport wordt verzonden aan de betrokken werkgevers en aan het Ministerie van SZW. Namens de Minister wordt vervolgens besloten of er wel of geen boete wordt opgelegd. Voordat de boete daadwerkelijk zal worden opgelegd, stuurt het Ministerie eerst een voornemen, de zogenaamde boetekennisgeving. Hierin staat het boetebedrag dat de Minister aan de werkgevers wil opleggen. Ontvangt u een boetekennisgeving? U heeft dat twee weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze kunt u proberen om de Minister op andere gedachten te brengen, of betogen waarom de boete zou moeten worden gematigd. Uiteraard kan ons kantoor behulpzaam zijn bij het opstellen van een dergelijke zienswijze. Kroes Advocaten kan uw zaak behartigen op basis van een uurtarief, maar ook een vaste prijsafspraak behoort tot de mogelijkheden

Het indienen van een zienswijze is overigens niet verplicht. Maar als u geen zienswijze indient zal de voorgenomen boete, zonder nadere onderbouwing van de Minister, worden opgelegd.

Matiging van de boete

Het ministerie van SZW legt een standaard bedrag per vreemdeling op als boete. Op grond van de eigen regels van het Ministerie zal boete echter onder bepaalde omstandigheden moeten matigen, soms wel tot 75%. Ook als er inderdaad sprake is geweest van een overtreding, is het dus zeker zinvol om een zienswijze in te dienen. U moet zich echter wel zelf op de verzachtende omstandigheden beroepen! Als u geen zienswijze indient, zal het ministerie de volledige boete opleggen. Heeft u geen zienswijze ingediend? U kunt zich ook nog in bezwaar op deze matigingsgronden beroepen.

Meer informatie over dit onderwerp?
Pieter Krop is de specialist op het gebied van Wav-boete.

Nieuws en events

Inspectie werkgevers met kennismigranten

28 november 2018 In 2017 heeft de Inspectie SZW gericht inspecties uitgevoerd bij werkgevers met kennismigranten in dienst. Doel was om na te gaan of er misbruik...

Pieter Krop wint belangrijke Wav-boete zaak: beleid SZW onevenredig

3 oktober 2018 Op 3 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in een zaak van Pieter Krop, advocaat bij Kroes Advocaten. Onderwerp van...

Nieuws en events