Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Boetevoornemen ontvangen en de zienswijze

Wanneer de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen geheten Inspectie SZW) een overtreding heeft geconstateerd, brengt de Nederlandse Arbeidsinspectie een boeterapport uit. Dit rapport wordt verzonden aan de betrokken werkgevers en aan het Ministerie van SZW. Namens de Minister wordt vervolgens besloten of er wel of geen Wav-boete wordt opgelegd.

Boetekennisgeving

Voordat de boete daadwerkelijk zal worden opgelegd, stuurt het Ministerie eerst een voornemen, de zogenaamde boetekennisgeving. Hierin staat het boetebedrag dat de Minister aan de werkgevers wil opleggen.

Zienswijze

Ontvangt u een boetekennisgeving? U heeft dat twee weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze kunt u proberen om de Minister op andere gedachten te brengen, of betogen waarom de boete zou moeten worden gematigd.

Uiteraard kan ons kantoor helpen bij het opstellen van een dergelijke zienswijze. Kroes Advocaten kan uw zaak behartigen op basis van een uurtarief, maar ook een vaste prijsafspraak behoort tot de mogelijkheden

Het indienen van een zienswijze is overigens niet verplicht. Maar als u geen zienswijze indient zal de voorgenomen boete, zonder nadere onderbouwing van de Minister, worden opgelegd.

Matiging van de boete

Het ministerie van SZW legt een standaard bedrag per vreemdeling op als boete. Op grond van de eigen regels van het Ministerie zal de boete echter onder bepaalde omstandigheden moeten matigen, soms wel tot 75%. Ook als er inderdaad sprake is geweest van een overtreding, is het dus zeker zinvol om een zienswijze in te dienen. U moet zich echter wel zelf op de verzachtende omstandigheden beroepen!

Als u geen zienswijze indient, zal het ministerie de volledige boete opleggen. Heeft u geen zienswijze ingediend? U kunt zich ook nog in bezwaar op deze matigingsgronden beroepen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Pieter Krop is de specialist op het gebied van Wav-boete.