Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Wet arbeid vreemdelingen

Het is in Nederland niet zomaar toegestaan om vreemdelingen arbeid te laten verrichten. De werkgever moet voor een buitenlandse werknemer in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV).

Voor EU-onderdanen, uitgezonderd Kroaten, hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. Wel dient de werkgever van EU-werknemers een kopie te bewaren van hun paspoort. De Wet arbeid vreemdelingen, waarin dit is opgenomen, is erg streng. Bij een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen kan het Ministerie van SZW aan u of uw onderneming een bestuurlijke boete opleggen.

De boetes die worden opgelegd bij een overtreding zijn fors: afhankelijk van de werkgever (particulier of rechtspersoon) kunnen deze variëren van € 2.000 tot €12.000 per vreemdeling. Als er meerdere vreemdelingen betrokken zijn, kunnen de boetebedragen dus snel oplopen.

In de Wav worden de begrippen werkgever en arbeid veel ruimer uitgelegd dan in het normale spraakgebruik. Om als werkgever te worden aangemerkt door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is het niet van belang of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding tussen de werkgever en de vreemdeling. Het enkele feit dat in opdracht van of ten dienste van een werkgever arbeid wordt verricht is voldoende.

Ook doen de aard, omvang en duur van de werkzaamheden er niet toe. Een vriendendienst, die slechts een half uur heeft geduurd, en zonder vergoeding, wordt beschouwd als arbeid door de Inspectie SZW. De Wav gaat tevens uit van ketenaansprakelijkheid. Elke partij in een keten van (onder)aannemers krijgt een boete opgelegd. Dat zijn dus meerdere boetes voor één en dezelfde vreemdeling. Zo kan een hoofdaannemer die niet eens op de hoogte is van de werkzaamheden van de vreemdeling toch een boete worden opgelegd.

Procederen tegen het ministerie SZW is de enige weg om een Wav-boete te matigen of ongedaan te krijgen. De Inspectie SZW en het ministerie SZW staat in zijn algemeenheid niet open voor onderhandelingen over de hoogte van de op te leggen boete.

Meer informatie over dit onderwerp?
Pieter Krop is de specialist op het gebied van Wav-boete.

Nieuws en events

Inspectie werkgevers met kennismigranten

28 november 2018 In 2017 heeft de Inspectie SZW gericht inspecties uitgevoerd bij werkgevers met kennismigranten in dienst. Doel was om na te gaan of er misbruik...

Pieter Krop wint belangrijke Wav-boete zaak: beleid SZW onevenredig

3 oktober 2018 Op 3 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in een zaak van Pieter Krop, advocaat bij Kroes Advocaten. Onderwerp van...

Nieuws en events