Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Convenant Aziatische Horeca: Tewerkstellingsvergunningen (GVVA)

Tewerkstellingsvergunningen voor gekwalificeerde Aziatische koks (een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid, GVVA) worden tijdelijk verleend met voorbijgaan aan de toets aan het prioriteitgenietend aanbod. Werkgevers actief in de Aziatische Horeca hoeven niet aan te tonen dat er kandidaten in Nederland en Europa zijn die voorrang moeten genieten. Deze tijdelijke regeling geldt voor een periode van twee jaar, met ingang van 1 oktober 2014. Elke periode van zes maanden kan er een maximaal aantal GVVA’s worden verleend. In de eerste periode van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2015 zijn dat er 900, in de daaropvolgende drie perioden zijn dat er elke periode 750. De GVVA’s worden verleend voor maximaal één jaar, en onder de voorwaarde dat de werkgever in de Aziatische Horeca zich zal inzetten voor het realiseren van opleidingen en dienstverbanden met niet vergunningplichtig personeel. Zie Staatscourant 2014, nr. 27559.