Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

GVVA treedt op 1 april 2014 in werking

De Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), de implementatiewet van de Single Permit Richtlijn 2011/98/EU, zal op 1 april 2014 in Nederland in werking treden. De GVVA is een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning (twv) ineen. De werkgever die een vreemdeling voor langer dan drie maanden arbeid voor hem wil laten verrichten dient nog maar één aanvraag. Dat zal bij de IND moeten gebeuren. De GVVA betekent dat een werkgever niet langer een twv kan aanvragen bij  het UWV Werkbedrijf. De IND zal het UWV Werkbedrijf om advies vragen over de twv. Indien het UWV Werkbedrijf een positief advies afgeeft, zal de IND de verblijfsvergunning verlenen, tezamen met een apart vel waarop de voorwaarden staan vermeld waaronder gewerkt mag worden. Met de inwerkingtreding van de GVVA zullen de voorwaarden voor een verblijfsvergunning en twv niet wijzigen.

Er blijven nog een aantal uitzonderingen op de GVVA bestaan. Zo zal de aanvraag voor een intra company transfer tewerkstellingsvergunning nog steeds bij het UWV Werkbedrijf worden ingediend en de aanvraag verblijfsvergunning bij de IND. Dit zal mogelijk veranderen nadat de Intra Corporate Transferees Richtlijn is aangenomen (COM(2010)378 final.