Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Inburgeringsexamen: examenonderdeel oriëntatie (ONA) op arbeidsmarkt aangepast

Het praktijkexamen van het examenonderdeel oriëntatie (ONA) op arbeidsmarkt bestaat uit een eindgesprek en het voorleggen van een portfolio. Het eindgesprek is met ingang van 1 mei 2018 niet langer een voorwaarde voor het examen. Wel dient de vreemdeling aantoonbaar tenminste 64 uur te hebben deelgenomen een het cursusonderdeel ONA bij een cursusinstelling ‘met het Blik op werk’ keurmerk. Door de grote toestroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 zijn er te weinig examinatoren beschikbaar om een eindgesprek te voeren. Dit heeft geleid tot enorme wachttijden. Dat vond de regering niet acceptabel. Daarom is deze aanpassing doorgevoerd.