Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Intra company transfer: arbeid als zelfstandige toegestaan

Vreemdelingen die een verblijfsvergunning als intra company transferee “overplaatsing binnen een onderneming” (ICT-vergunning) hebben, mogen vanaf 1 oktober 2018 ook werkzaamheden als zelfstandig ondernemer of als freelancer verrichten. Voorwaarde is wel dat de vreemdeling blijft voldoen aan de voorwaarden van zijn ICT-vergunning.

Nederland wil zich door deze aanpassing aantrekkelijker maken voor internationaal talent, en zo de positie van Nederland als kenniseconomie te versterken. Vreemdelingen die een verblijfsvergunning als kennismigrant, Europese Blauwe Kaart of studie bezitten, mochten al werken als zelfstandig ondernemer naast hun vergunning. Klik hier en hier voor deze nieuwsberichten.

Zie: Stb. 2018, 310.