Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrant – afmelding

Indien een kennismigrant tijdig bij de IND wordt afgemeld, dat is binnen vier weken, ontvangt de werkgever tot op heden alleen een bevestigingsbrief van deze afmelding. Door deze bevestigingsbrief kan de werkgever er volgens de IND van uit gaan dat de afmelding is verwerkt bij de IND. Toch zal deze bevestigingsbrief binnenkort worden aangepast, omdat de IND signaal heeft ontvangen van werkgevers, dat voor veel werkgevers deze bevestigingsbrief niet duidelijk maakt of de afmelding van de werkgever is verwerkt.

Indien de afmelding van de kennismigrant niet tijdig is gedaan, zal de IND contact opnemen met de werkgever en informeren naar de reden van het geconstateerde verzuim en de werkgever in de gelegenheid stellen zijn zienswijze te geven en aan te geven welke maatregelen hij neemt om herhaling te voorkomen. Aan de hand van de inhoud van het gesprek beoordeelt de IND of er aanleiding is om vervolgstappen te nemen. Zo kunnen er met de werkgever afspraken worden gemaakt over een termijn waarbinnen de zaken op orde zijn, of kan een formele waarschuwing worden gegeven of kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Bron: IND Nieuwsbrief 15 mei 2014.