Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrant en onbetaald verlof

Een kennismigrant moet maandelijks aan de geldende bruto salarisnorm voldoen. Verdient een kennismigrant minder dan de norm dan dient zijn werkgever dit te melden aan de IND en kan de IND de verblijfsvergunning intrekken. Door met onbetaald verlof te gaan, valt een kennismigrant in veel gevallen onder de maandelijkse salarisnorm. De IND heeft schriftelijk aan Kroes Advocaten bevestigd dat indien het gaat om onbetaald verlof dat een wettelijk recht is, zoals bijvoorbeeld ouderschaps- of zorgverlof volgend  uit de Wet Arbeid en Zorg en waardoor de kennismigrant onder de norm valt, dit geen consequenties zal hebben voor het verblijfsrecht. Voorwaarde is dat de werkgever als erkend referent dit vooraf moet hebben gemeld aan de IND.