Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Kennismigrant: kort verblijf

De pilot kennismigrant kort verblijf is met ingang van 1 januari 2014 omgezet naar een definitieve regeling. Voor verblijf van korter dan 3 maanden kan het UWV Werkbedrijf een tewerkstellingsvergunning (twv) verlenen voor arbeid als kennismigrant. Tot 1 januari 2014 kon een twv alleen worden verleend indien de vreemdeling het bruto salaris voor kennismigranten ouder dan 30 jaar verdiende. Dit was ongeacht de leeftijd van de vreemdeling. Met ingang van 1 januari 2014 is dit gewijzigd en zijn er twee salarisnormen. Voor vreemdelingen jonger dan 30 jaar kan een twv voor kennismigrant kort verblijf worden verleend indien een bruto maandsalaris wordt verdiend van EUR 3.201,44. Vreemdelingen ouder dan 30 jaar moeten bruto per maand EUR 4.371,84 verdienen om in aanmerking te komen voor een twv.