Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Matiging boete Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie heeft een boete opgelegd vanwege overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De rechtbank heeft deze Wav-boete gematigd met 75 procent naar EUR 2000. De Raad van State heeft de matiging van deze Wav-boete bekrachtigd in haar uitspraak van 10 augustus 2011. Ondermeer de volgende omstandigheden waren hierbij van belang. De werkgever heeft direct nadat hij wist dat de vreemdeling de Senegalese nationaliteit had, bij verschillende instanties (IND en UWV Werkbedrijf) gevraagd aan welke wettelijke vereisten haar verblijf en stage moesten voldoen. Ook werd geen loon betaald, was er geen arbeidscontract en was de stage gericht was op de beroepsmatige ontwikkeling en niet van enig commercieel belang. Ook wordt de tewerkstellingsvergunning (twv) zonder arbeidsmarktoets verleend en is na de illegale tewerkstelling wel een twv verleend. Ook zou de twv zijn verleend indien die tijdig zou zijn aangevraagd.

Raad van State, 10 augustus 2011, 201102634/1