Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

mr drs Sander Groen, partner

Sander Groen is gespecialiseerd in arbeidsmigratie en Europees migratierecht. Sander is eveneens een specialist op het gebied van de bestuurlijke boete die in het kader van de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) door de Arbeidsinspectie is opgelegd.

Sander Groen

De cliënten van Sander zijn multinationals, grote (familie-)ondernemingen en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Deze ondernemingen zijn onder andere actief in de IT, finance, energie- en voedingsector. Hij verzorgt de aanvragen voor de vereiste visa, verblijfs- en werkvergunningen voor hun werknemers en familie. Ook adviseert hij deze ondernemingen over naleving van de migratiewetgeving in Nederland.

Sander heeft de vreemdeling bijgestaan die de allereerste verblijfsvergunning als vermogende vreemdeling heeft ontvangen (2015). Hij heeft ook het bedrijf en haar werknemer bijgestaan aan wie de eerste EU Blue Card is afgegeven (2011), en hij heeft de ondernemer aan wie de eerste verblijfsvergunning als zelfstandig ondernemer op basis van het puntensysteem is toegekend bijgestaan (2006). In 2017 heeft de rechter voor de allereerste keer geoordeeld dat een besluit tot openbaarmaking van overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen niet mag worden bekendgemaakt. Sander heeft deze zaak bepleit voor zijn cliënt (2017). Klik hier voor de uitspraak.

Het Europese recht bevordert migratie in de lidstaten terwijl de nationale wetten van de lidstaten migratie juist beperken. Het is daarom belangrijk om voor cliënten altijd op zoek te gaan naar aanknopingspunten met het Europese recht. Sander heeft veel ervaring op het gebied van advisering over het vrij verkeer van personen en het vrij dienstenverkeer binnen de Europese Unie.

Sander staat werkgevers bij in procedures tegen de oplegging van een boete wegens illegale tewerkstelling. Hij procedeert veelvuldig tegen de Inspectie SZW en met succes. Zo heeft hij vele spraakmakende zaken gewonnen. Al in 2008 heeft hij baanbrekende jurisprudentie geschapen, en in september 2016 heeft hij opnieuw een verstrekkende uitspraak behaald bij de Raad van State. Ook adviseert hij ondernemingen hoe ze kunnen voorkomen dat bestuurlijke Wav-boetes worden opgelegd. Cliënten bevinden zich in de bouwsector, horeca, uitzendbranche, en allerlei andere ondernemingen actief in diverse sectoren die een Wav-boete opgelegd hebben gekregen.

Sander doceert arbeidsmigratie aan de universiteit en bij OSR (Instituut Juridische Opleidingen) Europees en Nederlands immigratierecht aan advocaten. Ook heeft hij les gegeven aan IND-ambtenaren op dit gebied. Voorts is hij co-auteur van het Commentaar Vreemdelingenbesluit 2000.

Sander is jaar in jaar uit opgenomen als één van 'corporate immigration lawyers' in Nederland in de Who's Who van Corporate Immigration Lawyers wereldwijd. 

Sander studeerde Nederlands recht en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij volgde voorts de specialisatie migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sander heeft reeds vele jaren ervaring op het gebied van het migratierecht.

Sander onderhoudt contacten in diverse internationale netwerken.

Publicaties:
De Europese Blauwe Kaart: wat kan een expat met deze vergunning?, in: GOW, juni 2019
Boetebeleid IND goedgekeurd door Raad van State, in: GOW, april 2019, nr. 22
Nederlands Amerikaans Vriendschapsverdrag en het aanzienlijk kapitaal, JV 2017/74
Kennismigrantenregeling en Boetes, in: HR Rendement 2014, nr. 7
Wet arbeid vreemdelingen: de bouwonderneming treft geen blaam, in: RV 2012, nr. 46
Wet Modern Migratiebeleid: de gevolgen voor de vreemdeling, in: A&MR, 2013, nr. 4 
Wet Modern Migratiebeleid: overheid en referent, in: A&MR, 2013, nr. 4
Hoge boete op illegaal schiet doel voorbij, in Cobouw, 9 januari 2013
Het schorsen van Wav-boetebesluiten, in: A&MR, 2012, nr. 8
Richtlijn beperkt opleggen Wav-boete, in: Cobouw, 15 december 2011
Europese 'Blue Card'. Verblijfsvergunning voor hooggeschoolde arbeidsmigranten, in: A&MR, 2011, nr. 8
Wet arbeid vreemdelingen, in: Tijdschrift Recht en Arbeid, 2011, afl. 8/9
EU Blue Card en Kennismigrantenregeling, in: Het Financieele Dagblad, 20 juli 2011
EU schiet te hulp bij Wav-boete, in: Cobouw, 24 maart 2011
Wet modern migratiebeleid, in: Nederlands Juristenblad (NJB), 2011, nr. 5
Speedy immigration procedures through electronic filing, BOM NEWSolutions, september 2010

In het nieuws:
RTL Nieuws 24 april 2019, Haatprediker weigeren? Het kan, als hij een gevaar is voor de openbare orde
Raad van State 14 september 2016, Onterechte boetes vanwege werkzaamheden aan de spoorbrug over de IJssel
Metro 15 april 2014, Slimme buitenlander komt nauwelijks meer op bonnefooi 
De Pers 3 november 2011, Mauro en de Kennismigrantenregeling
Telegraaf 13 februari 2009, Boetes opgelegd door de Arbeidsinspectie

Specialistenvereniging:
Lid SVMA Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten
Lid WRV Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingen
Lid VAR Vereniging voor Bestuursrecht

T: +31 (0)20 520 7056
M: +31 (0)6 2129 1425

E: groen@kroesadvocaten.nl

Onze mensen

Jelle Kroes

Jelle Kroes

Jelle Kroes is gespecialiseerd in arbeidsmigratie, buitenlandse sporters, en...

Sander Groen

Sander Groen

Sander Groen is gespecialiseerd in arbeidsmigratie en Europees migratierecht. Sander...

Pieter Krop

Pieter Krop

Pieter Krop is gespecialiseerd in handhaving en Europees arbeidsmigratierecht. Pieter...

Alle mensen