Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Nederlands paspoort pas na 7 jaar verblijf in Nederland

Op 28 juni 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar. Dit betekent dat het Nederlanderschap pas kan worden verkregen, indien de aanvrager zeven jaar toegang- en hoofdverblijf in Nederland heeft gehad.

De wijziging heeft geen gevolgen voor aanvragers die op het moment dat deze wet ingaat reeds drie jaar in Nederland verblijven. Zij kunnen nog steeds na vijf jaar verblijf in Nederland voor naturalisatie in aanmerking komen.

Deze wijziging betreft een onderdeel van het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen. Naast deze wijziging zijn er nog enkele andere wijzigingen, namelijk:

  • Echtgenoten van Nederlanders kunnen pas naturaliseren na drie jaar huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en drie jaar rechtmatig verblijf in Nederland. Dit betekent dat naturalisatie vanuit het buitenland voor een echtgenoot van een Nederlander vanuit elk ander land dan het land van de eigen nationaliteit niet meer mogelijk is.
  • De openbare orde toets wordt nu verplicht voor personen vanaf 12 jaar, nu is dit nog 16 jaar.

Nu het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, moet er nog gestemd worden door de Eerste Kamer. De verwachting is dat ook in de Eerste Kamer zal worden ingestemd met het wetsvoorstel.