Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Nieuw: verblijfsvergunning voor essentieel start-up personeel
Vanaf 1 juni 2021 start een pilot die het voor innovatieve start-ups makkelijker moet maken om vreemdelingen (niet EU) met bijzondere expertise naar Nederland te halen.

Er geldt een salariscriterium van €2497 bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag. Hiermee wordt aangesloten bij de laagste salarisnorm uit de kennismigrantenregeling. Als aanvullende voorwaarde voor deze verblijfsvergunning geldt dat werknemer een belang van minimaal 1% in het bedrijf moet krijgen. Dit belang moet de werknemer krijgen binnen een periode van 3 jaar nadat de arbeidsovereenkomst is getekend.

De pilot duurt 4 jaar, eindigt op 1 juni 2025. Vóór afloop van de pilot vindt er uiteraard een evaluatie plaats door de IND of de regeling een definitieve regeling wordt of dat deze wordt afgeschaft. Als de regeling verblijfsvergunning voor essentieel start-up personeel wordt afgeschaft dan mogen werknemers die deze verblijfsvergunning hebben nog één jaar bij de start-up blijven werken.

De Immigratiedienst verwacht dat er 100 tot 150 aanvragen per jaar worden ingediend.

Lees op deze pagina alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor voor essentieel start-up personeel.