Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Verblijfsvergunning bij Nederlands kind

22 november 2017 Heeft u een kind met de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u eenvoudig een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw kind krijgen. Het volgende is van belang.

Het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 10 mei 2017 een baanbrekende uitspraak gedaan. Het betreft het arrest Chavez-Vilchez.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft het beleid naar aanleiding van dit arrest aangepast. Deze wijziging is op 1 oktober 2017 in werking getreden.

Indien er tussen u en uw minderjarige Nederlandse kind een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat dat uw kind gedwongen wordt om het grondgebied van de Europese Unie te verlaten als aan u geen verblijfsrecht wordt verleend, dan krijgt u een verblijfsvergunning bij uw Nederlandse kind.

De IND neemt in ieder geval aan dat sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding als u daadwerkelijk zorg- en/of opvoedingstaken verricht. Dit is ongeacht de omvang en de frequentie van deze taken.

sarah pasfoto  Meer informatie over dit onderwerp?  Sarah Lindeboom is specialist op dit gebied.  Neem contact met haar op.

Nieuws en events

Verblijf van derdelanders op het Schengengebied zal electronisch worden geregistreerd.

26 oktober 2018 Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een Verordening aangenomen die ziet op de invoering van een inreis-uitreissysteem (EES) dat...

Pieter Krop wint belangrijke Wav-boete zaak: beleid SZW onevenredig

3 oktober 2018 Op 3 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in een zaak van Pieter Krop, advocaat bij Kroes Advocaten. Onderwerp van...

Nieuws en events