Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Richtlijn seizoensarbeid: Nederland niet positief

Het directe Nederlandse belang bij de Richtlijn seizoensarbeid is niet groot, aldus de Nederlandse regering. Er komen nauwelijks seizoensarbeiders van buiten de Europese Unie naar Nederland: in 2009 waren dit er 77. Het kabinet heeft ook grote zorgen over de handhaafbaarheid van de Richtlijn seizoensarbeiders. Dat komt omdat in het voorstel geen tewerkstellingsvergunning (twv) is verplicht gesteld en evenmin andere documenten mogen worden geëist, als bewijs dat de vreemdeling is toegelaten tot de arbeidsmarkt. Nederland zal zich bij de onderhandelingen onder andere inzetten op de handhaving van de twv-plicht voor arbeid korter dan 3 maanden.

Bron: TK 2009-2010, 22112, nr. 1060