Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Richtlijn Seizoensarbeiders: standpunt Tweede Kamer

De Tweede Kamer is van oordeel dat het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn Seizoensarbeid niet voldoet aan de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, zoals bedoeld in artikel 5 van het EU-Verdrag. De Tweede Kamer deelt niet de overweging van de Europese Commissie dat de behoefte aan seizoensarbeiders zich in vergelijkbare mate voordoet in alle lidstaten. Ook vindt de Tweede Kamer dat de voorgestelde maximale duur van de seizoensarbeid van 6 maanden te lang is om van seizoensarbeid te kunnen spreken. Ook kunnen hierdoor aanspraken op sociale zekerheidsregimes mogelijk worden.

Bron: EK 2010-2011, 32452, A