Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Rutte II: Immigratie

Hieronder volgen de belangrijkste punten uit het regeerakkoord op het gebied van het reguliere immigratierecht. Dit zijn voornemens. De uitwerking hiervan in concrete wet- en regelgeving kan nog wijzigen.

– Binnen EU-verband zal worden gepleit voor verhoging van de minimum leeftijd voor gezinshereniging naar 24 jaar.
– Gezinsmigratie betreft het kerngezin: echtparen, geregistreerd partners, minderjarige kinderen en ongehuwd partners met een duurzame en exclusieve relatie.
– De termijn voor naturalisatie tot Nederlander wordt verlengd van 5 naar 7 jaar.
– Een verblijfsvergunning wordt niet verleend als er sprake is van eerder illegaal verblijf of fraude.
– Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld.
– Werkgevers die vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning laten werken worden strenger aangepakt.
– Pardonregeling voor kinderen van afgewezen asielzoekers en hun ouders, en alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die voor hun 18-de 5 jaar in Nederland hebben verbleven en zich niet hebben onttrokken aan toezicht.
– Aanscherping eisen voor inburgeringsexamen en MVV basisexamen in het buitenland.
– DNA test in zaken waarin identiteitsfraude wordt vermoed.