Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Verblijfsvergunning bij Nederlands kind

Heeft u een kind met de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u eenvoudig een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw kind krijgen. Het volgende is van belang.

Het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 10 mei 2017 een baanbrekende uitspraak gedaan. Het betreft het arrest Chavez-Vilchez.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft het beleid naar aanleiding van dit arrest aangepast. Deze wijziging is op 1 oktober 2017 in werking getreden.

Indien er tussen u en uw minderjarige Nederlandse kind een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat dat uw kind gedwongen wordt om het grondgebied van de Europese Unie te verlaten als aan u geen verblijfsrecht wordt verleend, dan krijgt u een verblijfsvergunning bij uw Nederlandse kind.

De IND neemt in ieder geval aan dat sprake is van een zodanige afhankelijkheidsverhouding als u daadwerkelijk zorg- en/of opvoedingstaken verricht. Dit is ongeacht de omvang en de frequentie van deze taken.

sarah pasfoto  Meer informatie over dit onderwerp?  Sarah Lindeboom is specialist op dit gebied.  Neem contact op.