Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Voorstel Europees Parlement en Raad voor Richtlijn seizoenarbeiders

Het doel van het voorstel is om een speciale procedure in te voeren voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor het verrichten van seizoensarbeid. Onder seizoensarbeid valt niet alleen het plant- en oogstseizoen in de landbouw, of de vakantieperiode in de toeristische sector, maar ook evenementen, festivals, biënnales en langlopende exposities. De maximale verblijfsduur van de verblijfsvergunning is zes maanden per kalenderjaar. Aanvragen moeten binnen 30 dagen worden behandeld.