Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wav-boete beleidsregels 2020: belangrijke wijziging

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde vandaag (Stcrt. 2020, 18106) de nieuwe beleidsregels over boetes op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. In de nieuwe regeling zijn een paar nieuwe matigingsgronden opgenomen.

De belangrijkste wijziging is echter de enorme beperking van de vrijwillige melding. Voorheen kon een werkgever, wanneer die zich realiseerde dat de Wav was overtreden, onder bepaalde omstandigheden een melding doen bij de Inspectie SZW. Er volgde dan een waarschuwing in plaats van een boete. Deze mogelijkheid is drastisch ingeperkt.  Vanaf 1 april 2020 is dit alléén nog mogelijk wanneer de overtreding binnen één maand na de start van de werkzaamheden wordt ontdekt en gemeld bij de Inspectie SZW.

Kortom, het is nóg belangrijker geworden om illegale tewerkstelling te voorkomen!

In de eerdere beleidsregels stonden daarnaast een aantal boeteverhogende omstandigheden (boete van € 8.000 naar € 12.000). In een zaak die Pieter Krop bepleitte, oordeelde de Raad van State dat deze omstandigheden buiten toepassing moesten blijven (ECLI:NL:RVS:2018:3216). Deze zijn dan ook niet meer opgenomen in de nieuwe regels