Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wav-boete: vriendendienst Roemeen

Een Wav-boete is door de Arbeidsinspectie opgelegd, omdat een Roemeen werkend is aangetroffen zonder tewerkstellingsvergunning. De Roemeen zou hebben geholpen bij het opzetten van een kermisattractie. Door de Arbeidsinspectie is niet betwist dat de Roemeen niet is betaald voor zijn hulp. De Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 1 december 2010, dat hij niet als werknemer op grond van het Europees Unierecht kan worden beschouwd, omdat hij geen beloning heeft ontvangen voor zijn werkzaamheden. De boete opgelegd op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is derhalve ten onrechte geweest (Raad van State, 1 december 2010, 201005453/1).