Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wij staan elk jaar in de top 3 van de beste advocatenkantoren op het gebied van klanttevredenheid.

Wijziging IND werkwijze aanvragen DAFT en Japans Handelsverdrag

Per 1 augustus 2023 hanteert de IND (tijdelijk) een nieuwe werkwijze voor het behandelen van aanvragen onder het Nederlands Amerikaans Vriendschapsverdrag (DAFT) en het Japans Handelsverdrag.

Onder de nieuwe werkwijze wordt in beginsel niet meer gecontroleerd of de aanvrager voldoet aan de specifieke voorwaarden voor de verblijfvergunning. Specifieke voorwaarden zijn, een inschrijving in de Kamer van Koophandel, en of de investering van het vereiste kapitaal in de onderneming.

Wel wordt er nog gecontroleerd door de IND of de aanvrager voldoet aan de algemene  voorwaarden voor verblijf. Dus bijvoorbeeld of de aanvrager geen gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid. Als hiertoe aanleiding bestaat dan kan de IND nog wel verlangen van de aanvrager om aan te tonen dat er aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Zwaardere controle bij verlengingsprocedure

Binnen 6 maanden na afgifte van de verblijfsvergunning dient de aanvrager aan de specifieke voorwaarden voor de DAFT of Japans Handelsverdrag verblijfsvergunning te voldoen. Indien de aanvrager dit niet (op tijd) doet dan kan de verblijfsvergunning (met terugwerkende kracht) worden ingetrokken.

De IND gaat dit voortaan controleren bij de aanvraag tot verlenging van de verblijfsvergunning. Daarom blijft het belangrijk om aan alle voorwaarden van de eerste vergunning te voldoen.

UPDATE

De IND heeft ons op 22 september 2023 geïnformeerd dat vanaf 13 september 2023, de ‘oude’ werkwijze weer wordt gehanteerd. Dat betekent dat alle stukken aanwezig moeten voordat de IND een positieve beslissing kan nemen.