Migratie betekent: de grens passeren, afwijken van het gebaande pad. Dat vereist durf. Migrantenverhalen zijn daarom altijd bijzondere verhalen. Dat is wat ons inspireert.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Gezinshereniging

Gezinsleden van vreemdelingen die reeds in Nederland een verblijfsvergunning bezitten, of die tezamen met de hoofdpersoon Nederland inreizen, kunnen een aanvraag tot gezinshereniging indienen. 

Naast echtgenoten, geregistreerd partners, en ongehuwd partners, kunnen (on)gehuwde paren van hetzelfde geslacht in Nederland in aanmerking komen voor gezinshereniging. Kinderen tot 18 jaar hebben eveneens de mogelijkheid om zich bij hun ouders in Nederland te voegen. 

De hoofdpersoon in Nederland dient een bruto salaris van minimaal € 1.594,20 per maand te verdienen (exclusief 8% vakantietoeslag). Daarnaast dient zijn Gezinsmigranten mogen
werken zonder
tewerkstellingsvergunning.
arbeidsovereenkomst op het moment dat het familielid de MVV of verblijfsvergunning aanvraagt nog minimaal 1 jaar door te lopen. 

Er is recente jurisprudentie van het hoogste rechtscollege (Raad van State) waaruit volgt dat de IND niet in alle gevallen de referent strikt kan houden aan dit inkomensvereiste. Wij kunnen beoordelen of dit wellicht op u van toepassing is.

Belangrijk bij gezinshereniging is de huwelijksakte of de ongehuwdakte in geval u nog niet bent gehuwd. De ongehuwdakte van partner in het buitenland mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Voor de huwelijksakte geldt deze voorwaarde niet. Zowel de huwelijksakte en de ongehuwdakte moet voorzien zijn van legalisatiestempels of een Apostillestempel. Een Apostille is voldoende als het land is aangesloten bij het Apostilleverdrag.

Voordat een MVV voor gezinshereniging kan worden aangevraagd, dient het Basisexamen Inburgering in het Buitenland te zijn behaald. Vreemdelingen die afkomstig zijn uit een niet MVV-plichtig land hoeven dit examen dus niet af te leggen. Het betreft Amerika, Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Verder zijn alle EU landen uitgezonderd, alsmede Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Familieleden van vreemdelingen die naar Nederland komen voor arbeid in loondienst of voor verblijf als kennismigrant,  zijn vrijgesteld van dit inburgeringsexamen in het buitenland, ongeacht hun nationaliteit.  

Het Basisexamen Inburgering in het Buitenland toetst of de vreemdeling over een basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving beschikt. Het examen kost € 150 en dient te worden afgelegd op de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst.

Is uw relatie of huwelijk beëindigd?
In dat geval zijn er ook mogelijkheden om uw verblijf in Nederland voort te zetten. Klik hier voor een bespreking van de verschillende situaties en mogelijkheden.

Verblijfsvergunning bij Nederlands minderjarig kind
Heeft u een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit en verricht u zorg- en/of opvoedingstaken dan komt u in aanmerking voor een verblijfsvergunning bij uw Nederlandse kind. Er gelden in dat geval geen inkomenscriteria. U hoeft ook niet te beschikken over een MVV en u hoeft geen inburgeringsexamen buitenland te behalen. Het is daarnaast niet vereist dat u nog een relatie met de andere ouder van uw Nederlandse kind heeft.

Indien u nog in het buitenland verblijft en visumplichtig bent, kunt u bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van verblijf een faciliterend inreisvisum aanvragen. Bij deze aanvraag dient u de band met uw Nederlandse kind te onderbouwen.

Meer weten over dit onderwerp?
Charlotte kan u adviseren.

Nieuws en events

Apostille niet langer vereist op aktes uit EU lidstaten

23 november 2018 Vanaf 16 februari 2019  is niet langer een Apostille stempel nodig op openbare documenten, zoals een geboorte- en huwelijksakte , uit een land...

Verblijf bij Nederlands Kind - Update

13 juli 2018 Eerder berichtten wij op onze website over het verblijf bij kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Klik hier voor het nieuwsbericht. De...

Nieuws en events