Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Boeterapport ontvangen

Als er een controle heeft plaatsgevonden zal de Inspectie SZW een boeterapport opsturen naar het Ministerie van SZW. Elke partij die is aangemerkt als overtreder krijgt een kopie van het boeterapport. Dit is het eerste moment dat u kunt zien waaruit de
overtreding precies bestaat en welke bewijzen de Inspectie SZW heeft. Op dit
moment kunt u nog geen juridische middelen aanwenden.Het is in Nederland niet zomaar toegestaan om vreemdelingen arbeid te laten verrichten. De werkgever moet voor een buitenlandse werknemer in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV).

 

 

Eerst zal het Ministerie van SZW moeten beslissing of ze een bestuurlijke boete zal gaan opleggen. Toch is het raadzaam om direct met het boeterapport aan de slag te gaan. Als het boetevoornemen eenmaal wordt verzonden, heeft u of uw onderneming namelijk nog maar twee weken voor het opstellen van de zienswijze. Wij kunnen meteen helpen met een analyse van het boeterapport en het adviseren over een strategie. Moeten er bijvoorbeeld nog extra getuigen worden gehoord of zijn er bepaalde documenten nodig?

Als er sprake is van een keten van werkgevers schrikken de opdrachtgevers vaak van het boeterapport. Dit kan leiden tot grote onrust met dagvaardingen, bankgaranties, achtergehouden facturen etc. als gevolg. Het is in deze fase, waarin nog geen boete is opgelegd, juist erg belangrijk om met alle partijen in de keten gezamenlijk hetzelfde doel na te streven: zorgen dat er een zo laag mogelijke boete zal worden opgelegd. Daarom organiseren wij af en toe bijeenkomsten met alle betrokken partijen om iedereen te informeren. Wij werken bij voorkeur nauw samen met de advocaten van eventuele andere partijen om de boetes zo laag mogelijk te houden.

Hoogte van de boete

Wanneer u het boeterapport ontvangt, staat daarin nog niet wat de hoogte van de boete zal worden. De hoogte van de boete wordt berekend aan de hand van de boetenormbedragen, die worden gepubliceerd in de beleidsregels van het Ministerie. Kroes Advocaten kan u uiteraard een inschatting geven van de boete die u kunt verwachten.

Meer informatie over dit onderwerp?
Pieter Krop is de specialist op het gebied van Wav-boete.