Migratie betekent: de grens passeren, afwijken van het gebaande pad. Dat vereist durf. Migrantenverhalen zijn daarom altijd bijzondere verhalen. Dat is wat ons inspireert.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Tijdelijke overplaatsingen binnen het concern

Werknemers van multinationale ondernemingen met een vestiging in Nederland, kunnen via een intracompany transfer werkzaamheden in Nederland verrichten.

Intra Corporate Transferee Richtlijn
De Europese Intra Corporate Transferee Richtlijn (ICT-Richtlijn) is omgezet in de Nederlands wetgeving. Op basis hiervan kunnen leidinggevenden, specialisten en trainees die binnen de groep worden overgeplaatst naar de Nederlandse vestiging in aanmerking komen voor een GVVA (gecombineerde vergunning verblijf en arbeid). Deze vergunning kan maximaal voor 3 jaar worden verleend en is niet verlengbaar na deze 3 jaar. Wel kan binnen deze periode de ICT-vergunning worden gewijzigd naar een andere verblijfsvergunning zoals verblijf als kennismigrant of de EU Blue Card. Hierdoor is die maximale periode van 3 jaar niet meer van toepassing is.

Om in aanmerking te komen voor de ICT-vergunning is een voorwaarde dat het dienstverband tussen de transferee en de vestiging van buiten de EU blijft bestaan. Er mag geen arbeidsovereenkomst met de Nederlandse vestiging worden gesloten. Het dienstverband moet minimaal 3 maanden bestaan voordat een transferee kan worden uitgezonden. Voor leidinggevenden en specialisten geldt dezelfde salarisnorm als bij de Kennismigrantenregeling, te weten € 4.752,- bruto per maand (exclusief 8% vakantietoeslag), of € 3.484,- indien de transferee jonger is dan 30 jaar. Zij moeten minimaal een Bachelor diploma hebben of 5 jaar relevante beroepservaring. Een trainee dient echter minimaal een Master diploma te hebben. Ook gelden voor de trainee dezelfde salarisnormen als voor de leidinggevende en specialist.

Indien de vestiging in Nederland door de IND is erkend als referent zal de aanvraagprocedure 2 tot 3 weken duren. Als de vestiging niet is erkend als referent zal de IND de aanvraag doorsturen naar het UWV. Het UWV zal dan gaan beoordelen of het geboden salaris marktconform is. Deze procedure kan dan wel 10-12 weken duren. 

Overplaatsing binnen het
concern kan een snelle
oplossing zijn.
Indien de ICT-regeling van toepassing is kan een aanvraag op grond van de Kennismigrantenregeling niet worden ingewilligd. Door de IND wordt dan toch ambtshalve een GVVA op basis van de ICT-Richtlijn verstrekt, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Handelsverdragen
Een overplaatsing binnen het concern op basis van Handelsverdragen, zoals bijvoorbeeld het WTO (World Trade Organisation) verdrag blijven ook mogelijk. Deze optie blijft bestaan naast de overplaatsing op basis van de ICT-Richtlijn. Voordeel van een overplaatsing op basis van het WTO verdrag is dat er geen strikte salarisnorm wordt gehanteerd. Het salaris dient marktconform te zijn. Ook is niet vereist dat de vestiging in Nederland is erkend als referent door de IND.

Meer informatie over dit onderwerp?
Sheryl heeft zeer veel ervaring op dit gebied.

Nieuws en events

Brexit: Na 1 oktober overgangsperiode van 1 jaar voor Britten in Nederland

20 september 2021 Britten in Nederland kunnen tot 1 oktober 2021 een verblijfsdocument op grond van het Terugtrekkingsakkoord aanvragen. Na 1 oktober 2021 loopt de...

Nieuw: verblijfsvergunning voor essentieel start-up personeel

1 juni 2021 Er geldt een salariscriterium van €2497 bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag. Hiermee wordt aangesloten bij de laagste salarisnorm uit...

Nieuws en events