Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Kennismigrant

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid stelt het bedrijfsleven in staat om op snelle en relatief eenvoudige wijze een kennismigrant van buiten de Europese Unie aan te trekken.

Hiervoor is de Kennismigrantenregeling opgezet. Deze regeling is binnen de EU een van de meest gunstige regelingen voor de toelating van kennismigranten. De voorwaarden voor een verblijf als kennismigrant zijn duidelijk en eenvoudig.

Erkend referent voor kennismigranten

Een onderneming moet door de IND erkend worden als referent voordat het kennismigranten kan aantrekken. Bij de aanvraag als erkend referent wGebruik onze expertise
bij het regelen van de
vereiste vergunning.
ordt de betrouwbaarheid en de continuïteit van de onderneming beoordeeld.

Klik hier om meer te lezen over de voorwaarden om als referent erkend te worden.

Klik hier voor een overzicht van de ondernemingen die door de IND zijn erkend als referent. 

Plichten

Nadat de onderneming is erkend als referent geldt een drietal plichten:

  1. de administratieplicht
  2. de informatieplicht
  3. en de zorgplicht.

Niet naleving van deze plichten kan leiden tot een waarschuwing, tot een boete opgelegd door de IND, of zelfs tot intrekking of schorsing van de erkenning.

Voorwaarden verblijfsvergunning kennismigrant 2020

Vreemdelingen die 30 jaar of ouder zijn, dienen een bruto maandsalaris van € 4.612,- (exclusief 8% vakantietoeslag) te verdienen. Dat komt neer op een bruto jaarloon van tenminste € 59.771,52 (inclusief 8% vakantietoeslag).

Voor vreemdelingen jonger dan 30 jaar geldt een salarisdrempel van € 3.381,- (exclusief 8% vakantietoeslag) bruto per maand. Dat is bruto € 43.817,76,- (inclusief 8% vakantietoeslag) op jaarbasis.

Voor vreemdelingen die in Nederland zijn afgestudeerd geldt gedurende de eerste drie jaar na hun afstuderen een salarisdrempel van bruto € 2.423,- (exclusief 8% vakantietoeslag) per maand. Dat is een bruto jaarsalaris van € 31.402,08 (inclusief 8% vakantietoeslag).

Procedure

Bij de aanvraag dient een arbeidsovereenkomst te worden overgelegd waarin het salaris van de kennismigrant wordt bevestigd.

De procedure is snel. In het beleid van de IND is opgenomen dat binnen twee weken op een aanvraag dient te worden beslist.

De onderneming waarbij de kennismigrant in dienst zal treden, dient wel te zijn geaccepteerd in de Kennismigrantenregeling van de IND. Deze aanmelding kan binnen vier weken geregeld zijn.

Enkele uitspraken kennismigrant en erkend referent gewonnen door Kroes Advocaten

  • Klik hier voor een uitspraak van de Raad van State uit december 2019 en hier en hier voor twee rechtbank uitspraken uit 2017 en 2018 die alledrie gingen over de vraag of de IND terecht het erkend referentschap had geweigerd. De Raad van State en de rechtbank oordeelden dat dit niet het geval was.  
  • Klik hier en hier voor twee uitspraken in 2016 waarbij de rechtbank het beroep gegrond heeft verklaard, en geoordeeld dat de verblijfsvergunning als kennismigrant moet worden verleend.

EU Blue Card (Europese Blauwe Kaart)

De EU Blue Card (Europese blauwe kaart) verblijfsvergunning is bedoeld voor hoogopgeleide migranten van buiten de Europese Unie. De EU Blue Card zal bestaan naast de verblijfsvergunning als kennismigrant. Voordeel van de EU Blue Card is dat de onderneming niet hoeft te zijn erkend als referent.

Om in aanmerking te komen voor de EU Blue Card moet aan meer voorwaarden worden voldaan dan voor de verblijfsvergunning als kennismigrant. Er geldt:

  • een salarisdrempel van € 5.403,- bruto per maand (exclusief 8% vakantiegeld), hetgeen neerkomt op € 70.022,88 (inclusief 8% vakantietoeslag) bruto per jaar,
  • en een afgeronde opleiding van hoger onderwijs. 

De EU Blue Card biedt de arbeidsmigrant wel betere mogelijkheden om in andere EU-lidstaten te gaan werken.

Direct contact

Meer informatie over dit onderwerp?
Sander Groen heeft zeer veer proceservaring op dit gebied.

Nieuws en events

Kennismigrant en verlaagd salaris: regeling versoepeld

10 september 2020 Vreemdelingen met een ‘ zoekjaar ’ verblijfsvergunning kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant indien zij...

Meldplicht werkgever: kennismigrant kan door Corona maatregelen niet naar Nederland reizen

6 april 2020 Wat moet u als werkgever doen in geval uw nieuwe kennismigrant nog niet kan beginnen omdat de kennismigrant niet naar Nederland kan reizen? De...

Nieuws en events