Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Kennismigrant

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid stelt het bedrijfsleven in staat om op snelle en relatief eenvoudige wijze een kennismigrant van buiten de Europese Unie aan te trekken.

Hiervoor is de kennismigranten regeling opgezet. Deze regeling is binnen de EU een van de meest gunstige regelingen voor de toelating van kennismigranten.De voorwaarden voor een verblijf als kennismigrant zijn duidelijk en eenvoudig.

Erkend referent voor kennismigranten
Een onderneming moet door de IND erkend worden als referent voordat het kennismigranten kan aantrekken. Bij de aanvraag als erkend referent wGebruik onze expertise
bij het regelen van de
vereiste vergunning.
ordt de betrouwbaarheid en de continuïteit van de onderneming beoordeeld. Klik hier om meer te lezen over de voorwaarden om als referent erkend te worden.

Nadat de onderneming is erkend als referent gelden er een drietal plichten: de administratieplicht, de informatieplicht en de zorgplicht. Niet naleving van deze plichten kan leiden tot een waarschuwing, boete opgelegd door de IND, of zelfs tot intrekking of schorsing van de erkenning. Klik hier voor een overzicht van de ondernemingen die door de IND zijn erkend als referent. 

Voorwaarden verblijfsvergunning kennismigrant
Vreemdelingen die 30 jaar of ouder zijn dienen  een bruto maandsalaris van € 4.404 (exclusief 8% vakantietoeslag) te verdienen. Dat komt neer op een bruto jaarloon van tenminste € 57.075,84 (inclusief 8% vakantietoeslag). Voor vreemdelingen jonger dan 30 jaar geldt een salarisdrempel van € 3.229 (exclusief 8% vakantietoeslag) bruto per maand. Dat is bruto € 41.847,84 (inclusief 8% vakantietoeslag) op jaarbasis.

Voor vreemdelingen die in Nederland zijn afgestudeerd geldt gedurende de eerste drie jaar na hun afstuderen een salarisdrempel van bruto € 2.314 (exclusief 8% vakantietoeslag) per maand. Dat is een bruto jaarsalaris van € 29.989,44 (inclusief 8% vakantietoeslag).  

Bij de aanvraag dient een arbeidsovereenkomst te worden overgelegd waarin het salaris van de kennismigrant wordt bevestigd. De procedure is snel. In het beleid van de IND is opgenomen dat binnen twee weken op een aanvraag dient te worden beslist. De onderneming waarbij de kennismigrant in dienst zal treden, dient wel te zijn geaccepteerd in de Kennismigrantenregeling van de IND. Deze aanmelding kan binnen vier weken geregeld zijn.

Enkele uitspraken kennismigrant gewonnen door Kroes Advocaten
Klik hier en hier voor twee uitspraken in 2016 waarbij de rechtbank het beroep gegrond heeft verklaard, en geoordeeld dat de verblijfsvergunning als kennismigrant moet worden verleend.

EU Blue Card (Europese Blauwe Kaart)
Vanaf 19 juni 2011 kan de EU Blue Card (Europese blauwe kaart) verblijfsvergunning worden aangevraagd. De EU Blue Card is bedoeld voor hoogopgeleide migranten van buiten de Europese Unie.  De EU Blue Card zal bestaan naast de verblijfsvergunning als kennismigrant. Voordeel van de EU Blue Card is dat de onderneming niet hoeft te zijn erkend als referent.

Om in aanmerking te komen voor de EU Blue Card moet aan meer voorwaarden worden voldaan dan voor de verblijfsvergunning als kennismigrant. Er geldt een salarisdrempel van € 5.160 bruto per maand (exclusief 8% vakantiegeld), hetgeen neerkomt op € 66.873,60 (inclusief 8% vakantietoeslag) bruto per jaar en een afgeronde opleiding van hoger onderwijs. De EU Blue Card biedt de arbeidsmigrant wel betere mogelijkheden om in andere EU-lidstaten te gaan werken.

Meer weten over dit onderwerp?
Sander Groen kan u goed adviseren.

Nieuws en events

Kennismigrant salaris norm 2019

4 december 2018 De salarisnorm voor kennismigranten voor 2019 zijn bekendgemaakt. Ook zijn de salarisnormen 2019 voor de Europese Blauwe Kaart ( EU Blue Card )...

Inspectie werkgevers met kennismigranten

28 november 2018 In 2017 heeft de Inspectie SZW gericht inspecties uitgevoerd bij werkgevers met kennismigranten in dienst. Doel was om na te gaan of er misbruik...

Nieuws en events