Een oplossing vinden voor elk immigratievraagstuk, dat is onze doelstelling. Bedrijf of particulier, wij laten ons graag door u uitdagen.

VOOR BEDRIJVEN VOOR PARTICULIEREN DIRECT CONTACT

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Essentieel start-up personeel

Innovatieve start-ups kunnen tegen een verlaagd salariscriterium een verblijfsvergunning voor werknemers van buiten de Europese Unie aanvragen: de verblijfsvergunning voor essentieel start-up personeel. De salarisnorm is € 2497 bruto per maand. Er gelden wel een flink aantal voorwaarden.

Innovatieve en schaalbare start-up

De start-up moet innovatief zijn met schaalbare activiteiten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld het startende en innovatieve karakter van de start-up. Ook beoordeeld het RVO of de bedrijfsactiviteiten schaalbaar zijn.

Met ‘schaalbare’ activiteiten wordt bedoeld: dat de start-up een product of dienst duurzaam kan blijven leveren terwijl de start-up een snelle groei realiseert.

Duurzaam blijven leveren betekent: dat de start-up tijdens de snelle groei financieel aan al haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Realiseren van snelle groei: hiermee wordt bedoeld een versnelde (niet lineaire) waardeontwikkeling.   

De start-up wordt als innovatief beoordeeld als minstens één van de volgende aspecten aanwezig zijn:

 • Het product of de dienst is nieuw voor Nederland.
 • De start-up gebruikt nieuwe technologie bij productie, distributie of marketing.
 • De start-up heeft een nieuwe manier van werken en organiseren.

Oprichters van de start-up

Ook is vereist dat de oprichters van de start-up een actieve rol hebben in de onderneming. Dit betekent dat de oprichter niet alleen aandeelhouder of investeerder is.

Financiële positie van de start-up

 • De RVO beoordeelt ook of de solvabiliteit en liquiditeit passend is voor de start-up en haar plannen.
 • RVO gaat er van uit dat de financiële situatie in orde is als de start-up een investeringsovereenkomst heeft ter hoogte van minimaal € 100.000 met een durfinvesteerder of Nederlandse bank.

Maximaal aantal werknemers en verblijfsvergunningen essentieel start up personeel

 • Er mogen maximaal 15 werknemers werken bij het bedrijf bij de eerste aanvraag verblijfsvergunning.
 • Er kunnen maximaal 5 buitenlandse werknemers van de start-up een verblijfsvergunning krijgen voor essentieel start-up personeel.

Wie wordt als essentiële werknemer beschouwd?

De essentiële werknemer waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd moet een actieve rol spelen bij de schaalbare en innovatieve bedrijfsactiviteiten van de start-up. Deze rol moet worden beschreven in het ondernemingsplan. De essentiële werknemer mag dus niet alleen aandeelhouder of financier zijn.   

Essentiële werknemer krijgt belang van 1% in de start-up

De ‘essentiële’ buitenlandse werknemer waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd moet een belang van minimaal 1% in de onderneming krijgen. Hoe kan dat eruit zien?

De werknemer krijgt:

 • Aandelen in het bedrijf ter grootte van minimaal 1% bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Certificaten van aandelen in het bedrijf ter grootte van minimaal 1% bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Aandelenopties: met deze aandelenopties wordt het recht verkregen om aandelen in het bedrijf te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs.

Daarnaast kunnen:

 • Aan het recht op de aandelen of aandelenopties mogen geen individuele prestatievoorwaarden worden verbonden.
 • De termijn waarop de aanspraak op de aandelen onvoorwaardelijk wordt, mag maximaal drie jaar zijn, na inwerkingtreding van de arbeidsovereenkomst.

De RVO beoordeelt welke belangrijke rol de werknemer krijgt binnen de onderneming. En of de werknemer een medewerkersparticipatie krijgt.

Salariscriterium

Er geldt een salariscriterium van € 2497 bruto per maand exclusief 8% vakantietoeslag. Met deze salarisnorm is aangesloten bij de laagste salarisnorm van de kennismigrantenregeling.

Duur verblijfsvergunning essentieel start-up personeel

De verblijfsvergunning wordt voor de eerste keer verleend voor de duur van één jaar. De verblijfsvergunning kan daarna worden verlengd.  

Duur van de geldigheid RVO-advies over start-up

Het RVO-advies of de start-up innovatief is en aan de andere voorwaarden voldoet, is 3 jaar geldig vanaf startdatum van de eerste verblijfsvergunning essentieel start-up personeel. Als de start-up binnen deze periode van 3 jaar een nieuwe verblijfsvergunning aanvraagt voor een nieuwe essentiële start-up medewerker, dan brengt het RVO alleen nog advies uit over:

 • De vraag of de medewerker een essentiële rol binnen de start-up zal gaan vervullen.
 • Of de werknemer een belang van minimaal 1% zal krijgen in de onderneming.

Tijdelijke regeling

Deze regeling voor essentieel startup personeel is nog een tijdelijke regeling, en eindigt op 1 juni 2025. Er zal in juni 2024 een evaluatie plaatsvinden of de regeling succesvol is. Dan zal worden bepaald of deze nieuwe immigratieregeling definitief wordt, of dat de regeling weer wordt afgeschaft. Als de regeling verblijfsvergunning voor essentieel start-up personeel wordt afgeschaft dan mogen werknemers die deze verblijfsvergunning hebben nog één jaar na de afschaffing van deze regeling bij de start-up blijven werken.

Meer weten over dit onderwerp?
Sander Groen kan u goed adviseren.