Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Kennismigrant

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid stelt het bedrijfsleven in staat om op snelle en relatief eenvoudige wijze een kennismigrant van buiten de Europese Unie aan te trekken.

Hiervoor is de kennismigranten regeling opgezet. Deze regeling is binnen de EU een van de meest gunstige regelingen voor de toelating van kennismigranten. De voorwaarden voor een verblijf als kennismigrant zijn duidelijk en eenvoudig.

Erkend referent voor kennismigranten

Een onderneming moet door de IND erkend worden als referent voordat het kennismigranten kan aantrekken. Bij de aanvraag als erkend referent wGebruik onze expertise
bij het regelen van de
vereiste vergunning.
ordt de betrouwbaarheid en de continuïteit van de onderneming beoordeeld. Klik hier om meer te lezen over de voorwaarden om als referent erkend te worden.

Plichten

Nadat de onderneming is erkend als referent geldt een drietal plichten:

  1. de administratieplicht,
  2. de informatieplicht
  3. en de zorgplicht.

Niet naleving van deze plichten kan leiden tot een waarschuwing, tot een boete opgelegd door de IND, of zelfs tot intrekking of schorsing van de erkenning. Klik hier voor een overzicht van de ondernemingen die door de IND zijn erkend als referent. 

Voorwaarden verblijfsvergunning kennismigrant

Vreemdelingen die 30 jaar of ouder zijn, dienen een bruto maandsalaris van € 4.500 (exclusief 8% vakantietoeslag) te verdienen. Dat komt neer op een bruto jaarloon van tenminste € 58.320 (inclusief 8% vakantietoeslag). Voor vreemdelingen jonger dan 30 jaar geldt een salarisdrempel van € 3.299 (exclusief 8% vakantietoeslag) bruto per maand. Dat is bruto € 42.755,04 (inclusief 8% vakantietoeslag) op jaarbasis.

Voor vreemdelingen die in Nederland zijn afgestudeerd geldt gedurende de eerste drie jaar na hun afstuderen een salarisdrempel van bruto € 2.364 (exclusief 8% vakantietoeslag) per maand. Dat is een bruto jaarsalaris van € 30.637,44 (inclusief 8% vakantietoeslag).

Procedure

Bij de aanvraag dient een arbeidsovereenkomst te worden overgelegd waarin het salaris van de kennismigrant wordt bevestigd. De procedure is snel. In het beleid van de IND is opgenomen dat binnen twee weken op een aanvraag dient te worden beslist. De onderneming waarbij de kennismigrant in dienst zal treden, dient wel te zijn geaccepteerd in de Kennismigrantenregeling van de IND. Deze aanmelding kan binnen vier weken geregeld zijn.

Enkele uitspraken kennismigrant en erkend referent gewonnen door Kroes Advocaten

  • Klik hier en hier voor twee rechtbank uitspraken in 2017 en 2018 die gingen over de vraag of de IND terecht het erkend referentschap had geweigerd. De rechtbank oordeelde dat dit niet het geval was en dat de onderneming moet worden erkend als referent.
  • Klik hier en hier voor twee uitspraken in 2016 waarbij de rechtbank het beroep gegrond heeft verklaard, en geoordeeld dat de verblijfsvergunning als kennismigrant moet worden verleend.

EU Blue Card (Europese Blauwe Kaart)

Vanaf 19 juni 2011 kan de EU Blue Card (Europese blauwe kaart) verblijfsvergunning worden aangevraagd. De EU Blue Card is bedoeld voor hoogopgeleide migranten van buiten de Europese Unie. De EU Blue Card zal bestaan naast de verblijfsvergunning als kennismigrant. Voordeel van de EU Blue Card is dat de onderneming niet hoeft te zijn erkend als referent.

Om in aanmerking te komen voor de EU Blue Card moet aan meer voorwaarden worden voldaan dan voor de verblijfsvergunning als kennismigrant. Er geldt een salarisdrempel van € 5.272 bruto per maand (exclusief 8% vakantiegeld), hetgeen neerkomt op € 68.325,12 (inclusief 8% vakantietoeslag) bruto per jaar en een afgeronde opleiding van hoger onderwijs. De EU Blue Card biedt de arbeidsmigrant wel betere mogelijkheden om in andere EU-lidstaten te gaan werken.

Meer informatie over dit onderwerp?
Sarah is specialist op dit gebied.

Nieuws en events

Nieuwe regeling voor werknemers van start-ups

12 augustus 2019 In de zomer van 2020 komt er een nieuwe regeling voor werknemers van start-ups. Deze regeling is er op gericht om het voor innovatieve start-ups...

Regeling Vrijstelling Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

30 april 2019 Eindelijk is er vanaf 20 april 2019 een definitieve regeling voor de vrijstelling voor het examenonderdeel ‘oriëntatie op de Nederlandse...

Nieuws en events