Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

IND legt boete op bij overtreding Vreemdelingenwet

De IND kan een boete opleggen aan de werkgever van een vreemdeling indien die werkgever zijn verplichtingen op grond van de Vreemdelingenwet niet is nagekomen. De werkgever heeft drie plichten: een informatieplicht, een administratieplicht en een zorgplicht.

Niet naleving van deze plichten levert bij een eerste overtreding een waarschuwing op. Bij een tweede overtreding binnen 24 maanden een boete van EUR 3.000 en bij een Een erkend referent moet zorgen dat
de IND plichten worden nageleefd.
Wij  bieden een compliance check.
herhaalde overtreding binnen 24 maanden na de eerste overtreding een boete van EUR 4.500. Bij ernstige schendingen kan meteen een boete worden opgelegd.

Informatieplicht

De informatieplicht ziet op de verplichting van de werkgever om relevante wijzigingen te melden aan de IND. Dat zijn onder andere: beëindiging van het dienstverband, indien de werknemer niet meer voldoet aan het looncriterium, de werknemer een andere functie krijgt, de werknemer verhuist, of de werknemer terugkeert naar zijn land van herkomst. De werkgever is verplicht om deze wijzigingen binnen vier weken te melden aan de IND. 

Administratieplicht

De werkgever is op grond van zijn administratieplicht verplicht om alle relevante gegevens met betrekking tot de werknemer tot 5 jaar na beëindiging van het dienstverband te bewaren. Dat zijn in ieder geval een kopie paspoort, verblijfsvergunning, arbeidsovereenkomst, loonstroken en tewerkstellingsvergunning. 

Zorgplicht

De zorgplicht van een werkgever van een kennismigrant ziet op een zorgvuldige werving en selectie van de vreemdeling, en dat de kennismigrant bij indiensttreding door de werkgever op zijn rechten en plichten wordt gewezen. De werkgever moet op verzoek van de IND kunnen aantonen dat hij daaraan heeft voldaan.  

Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de terugkeer van de vreemdeling. Indien een vreemdeling binnen een jaar nadat het dienstverband tussen werkgever en de vreemdeling is beëindigd, illegaal in Nederland wordt aangetroffen, kan de IND bepaalde uitzettingskosten op de voormalige werkgever verhalen.

Lees meer over het boetebeleid voor erkend referenten: 

Meer info over dit onderwerp?
Pieter Krop is specialist op het gebied van IND-boete

Nieuws en events

Brexit: Britse werknemers en werken in Nederland

15 december 2020 Pieter Krop gaat nader in op de gevolgen van Brexit voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk die hun Britse werknemers in Nederland willen laten...

Inspectie werkgevers met kennismigranten

28 november 2018 In 2017 heeft de Inspectie SZW gericht inspecties uitgevoerd bij werkgevers met kennismigranten in dienst. Doel was om na te gaan of er misbruik...

Erkend referent: Meer inspecties door IND in 2018

2 januari 2018 De IND heeft aangekondigd dat ambtenaren in 2018 controles gaan uitvoeren bij erkend referenten . De IND ambtenaren zullen gaan controleren of u...

Nieuws en events