In 2021 and 2020 we are the best-rated law firm in the Netherlands in terms of client satisfaction.

In 2021 and 2020 we are the best-rated law firm in the Netherlands in terms of client satisfaction.

Verplaatsen hoofdverblijf en de gevolgen voor verblijfsrecht

Houders van een verblijfsvergunning moeten hun hoofverblijf in Nederland hebben. Dat betekent dat zij in Nederland moeten wonen. Het niet langer ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) of het melden van vertrek naar het buitenland aan de Belastingdienst, kan reden zijn voor de IND om aan te nemen dat iemand zijn hoofdverblijf buiten Nederland heeft. Het gevolg is dat de IND de verblijfsvergunning kan intrekken of dat de IND besluit om de verblijfsvergunning niet te verlengen.

Het hangt van het type verblijfsvergunning af hoe lang de houder buiten Nederland mag verblijven. De hoofdregel bij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd is dat de persoon zes maanden achterelkaar buiten Nederland mag verblijven of drie jaar op een rij niet langer dan vier maanden. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel. Houders van een verblijfsvergunning als kennismigrant mogen bijvoorbeeld in totaal maximaal acht maanden per twaalf maanden buiten Nederland werken. Zij moeten er wel voor zorgen dat zij nog aan de voorwaarden van hun verblijfsvergunning blijven voldoen tijdens hun verblijf buiten Nederland. Ook voor studenten, Europese Blauwe Kaarthouders, werknemers die overgeplaatst zijn op grond van de richtlijn 2014/66/EU en houders van een  EU-langdurig ingezetenen verblijfsvergunning gelden andere regels.

Vorig jaar heeft de Raad van State in een tweetal zaken geoordeeld dat de IND niet alleen naar de feitelijke situatie dient te kijken maar dat er ook rekening moet worden gehouden met de intentie van de houder van de verblijfsvergunning, voor zover die intentie blijkt uit zijn gedragingen. Vanaf 1 oktober 2023 is dit ook aangepast in het beleid. Mocht de houder van een verblijfsvergunning bijvoorbeeld langer buiten Nederland hebben verbleven door reisbeperkingen tijdens COVID-19 dan kan de IND niet op basis van alleen de feitelijke situatie de verblijfsvergunning intrekken of niet verlengen.

Mocht u vragen hebben over het hebben van hoofdverblijf in Nederland of twijfelt u over de tijd die u buiten Nederland mag verblijven dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.