Kroes Advocaten Immigration Lawyers is een nichekantoor gespecialiseerd in Nederlands en Europees immigratierecht.

Direct contact

Bel ons Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 (0)20 520 7050

Inspectie SZW / Wet arbeid vreemdelingen boete

Bij illegale tewerkstelling van vreemdelingen legt de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) een boete op wegens schending van de Wet arbeid vreemdelingen.

Sinds de invoering van de bestuurlijke boete bij de Wet arbeid vreemdelingen in 2005, zijn onze advocaten werkzaam op dit terrein. Zij behoren tot de weinigWij zijn de specialisten
op het gebied van de 
Wav-boete.
e specialisten op dit gebied, en hebben dan ook spraakmakende uitspraken gewonnen bij de Raad van State en rechtbanken. Daarbij zijn de opgelegde boetes door de rechter in de meeste gevallen vernietigd, op nihil gesteld of aanzienlijk gematigd.

Direct contact

Succesverhalen

Lees hieronder enkele uitspraken uit 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 en 2015 van de Raad van State en verschillende rechtbanken waarin onze advocaten succesvol hebben geprocedeerd voor onze cliënten.

Hoe hoog is een Wav-boete?

Het boetebedrag is afhankelijk van de situatie:

  • Bedrijven krijgen een boete van € 8.000 per vreemdeling. Voor eenmanszaken en particulieren is het boetebedrag € 4.000.
  • De boete wordt verhoogd naar € 12.000 en € 6.000 als een vreemdeling heeft gewerkt zonder in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning, of als er drie of meer vreemdelingen hebben gewerkt in strijd met de Wav.
  • Daarnaast legt de Arbeidsinspectie nog een boete op van € 2.250 per vreemdeling als het identiteitsdocument niet is bewaard of vervalst blijkt te zijn.

Inhoud Wav

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is zeer duidelijk. Het is een werkgever verboden arbeid te laten verrichten door een buitenlandse werknemer zonder in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Voor EU-onderdanen, uitgezonderd Kroaten, hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. Wel dient de werkgever van EU-werknemers een kopie te bewaren van hun paspoort. 

Definitie werkgever en arbeid

In de Wav worden de begrippen werkgever en arbeid veel ruimer uitgelegd dan in het normale spraakgebruik. Om als werkgever te worden aangemerkt door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is het niet van belang of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding tussen de werkgever en de vreemdeling. Het enkele feit dat in opdracht van of ten dienste van een werkgever arbeid wordt verricht is voldoende.

Ook doen de aard, omvang en duur van de werkzaamheden er niet toe. Een vriendendienst, die slechts een half uur heeft geduurd, en zonder vergoeding, wordt beschouwd als arbeid door de Inspectie SZW. 

Ketenaansprakelijkheid

De Wav gaat tevens uit van ketenaansprakelijkheid. Elke partij in een keten van (onder)aannemers krijgt een boete opgelegd. Dat zijn dus meerdere boetes voor één en dezelfde vreemdeling. Zo kan een hoofdaannemer die niet eens op de hoogte is van het bestaan van de vreemdeling toch een boete worden opgelegd.

Lees meer over de Wet arbeid vreemdelingen

Van controle tot hoger beroep

Lees meer over de verschillende fases met betrekking tot een WAV-boete:

Boete matigen of ongedaan maken

De Inspectie SZW en het ministerie SZW staat in zijn algemeenheid niet open voor onderhandelingen over de hoogte van de op te leggen boete. Procederen tegen het ministerie SZW is de enige weg om een Wav-boete te matigen of ongedaan te krijgen. 

Direct contact

Meer informatie over dit onderwerp?
Pieter Krop is de specialist op het gebied van Wav-boete.